Selasa, 28 Nov 2023
  • SD Islmam Al-Amanah "Akhlak terpuji dan berprestasi"
  • SD Islmam Al-Amanah "Akhlak terpuji dan berprestasi"

Jagalah anak-anak kalian untuk (menjaga) sholat dan biasakan mereka untuk berbuat kebaikan, kebaikan itu berawal dari kebiasaan

_Bismillahirrahmanirrahim_

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para orang tua yang semoga selalu dirahmati Allah Arrohman, aamiin.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak-anak kita ibarat benih tanaman yang harus kita jaga dan kita pupuk dengan pendidikan Islam yang baik karena mereka terlahir dalam keadaan fitrah (di atas Islam). Dalam pertumbuhannya, mereka membutuhkan panutan dan lingkungan yang baik. Lingkungan keluarga dan sekitar menjadi faktor penting yang mewarnai pertumbuhan anak-anak kita terutama agama dan akhlaknya.

Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mendidik anak adalah ibadah. Jangan sia-siakan kesempatan dan ladang pahala ini. Bersungguh-sungguhlah dalam mendidik dan mencontohkan agama dan akhlak yang baik kepada mereka serta mintalah kemudahan kepada Allah. Setiap kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka akan berpahala dan jika mereka mengamalkannya maka itu akan menjadi jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia.

Mulailah dari sekarang, mulai dengan perkara yang paling penting dan besar pahalanya yaitu memberikan tauladan dalam ketauhidan kepada Allah Ta’ala.

Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan berbakti kepada orang tua. Menjadi qurrota a’yun di dunia dan menjadi penolong di akhirat kelak, aamiin.

_Yassarallahu Lii wa lakum wa barakallahu fiikum_

_SD Islam Al-Amanah_