Info Sekolah
Sunday, 25 Sep 2022
  • Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023
"...Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui...."

Q.S. Al-Baqarah: 216